Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 22/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu -T.11-12 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 02:10 Quốc phòng toàn dân 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 02:40 Không gian xanh…

1 Like

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 21/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu – T.9-10 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Đường về Đất Mũi 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 20/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu – T.7-8 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 19/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu – T.5-6 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay – T.32 02:00 Nhịp sống đồng bằng 02:20 Nhìn ra thế…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 18/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu – T.3-4 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 02:05 Chuyện hôm nay 02:25 Giải mã nhan sắc 03:00 Phim Việt Nam: Con gái…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 17/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Chỉ một tình yêu -T.1-2 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 02:00 Phóng sự 02:15 Thế giới động vat 02:35 Thế giới giải trí 03:00 Phim Việt Nam: Con…

Like

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 16/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.39-40 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 02:05 Phóng sự 02:20 Nhìn ra thế giới 02:40 Ẩm thực nước ngoài 03:00 Phim…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 15/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương -T.37-38 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 02:10 Quốc phòng toàn dân 02:20 Du lịch qua màn ảnh nhỏ 02:40 Không gian xanh…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 14/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.35-36 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Trăn trở Cồn Cóc 02:05 Nông thôn ngày nay 02:20 Ẩm thực nước ngoài 02:40…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 13/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.5 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.46 02:05 Sân khấu cải lương: Sao em…

4 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 13/11/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con đường hoàn lương – T.33-34 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 02:05 Chuyên đề kinh tế 02:20 Thế giới giải trí 02:40 Không gian xanh 03:00 Phim…

3 Likes