Lịch Phát Sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 25/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.30 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 24/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.29 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 23/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.28 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 22/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.27 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 21/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.26 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 20/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.25 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 14/9/2018

Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.19 00:00 Thắp sáng niềm tin 00:50 Đời sống pháp luật 01:10 Phim tài liệu 01:30...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 13/9/2018

0:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.18 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 12/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.17 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Những người sống với...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 11/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.16 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 9/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.14 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 8/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.13 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 7/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.12 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 6/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.11 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 5/9/2018

00:00 Phim Việt Nam: Cuộc chiến nhân tâm - T.10 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Sống ở cửa sông...