Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 18/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.10 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.51 02:00 Sân khấu cải lương: Thái Bình…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 17/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.9 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.50 02:00 Sân khấu cải lương: Tiếng sét…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 16/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.8 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.49 02:00 Sân khấu cải lương: Sóng hoàng hôn…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 15/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.7 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.48 02:00 Sân khấu cải lương: Suối oan…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 14/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.6 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.47 02:05 Sân khấu cải lương: Suối oan…

4 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 12/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.4 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.45 02:45 Cải lương: Sao em còn khóc…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 11/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.3 01:00 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.44 02:00 Sân khấu cải lương: Nước mắt…

1 Like

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 10/11/2018

0:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2 – T.2 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.43 02:00 Sân khấu cải lương: Nước mắt…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 9/11/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – P.2- T.1 01:25 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.42 02:00 Sân khấu cải lương: Một chuyện tình…

3 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 8/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.65 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.41 02:00 Sân khấu cải lương: Mảnh đời trôi nổi…

2 Likes

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 7/11/2018

00:15 Thế giới trước 0G 00:30 Phim Ấn Độ: Tình người kiếp rắn – T.64 01:20 Phim truyện Croatia: Sự lựa chọn của La Ra T.40 02:05 Sân khấu cải lương: Khói lam cuộc tình…

4 Likes