Lịch Phát Sóng Địa Phương

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 22/6/2018

00:30 Mẹ chồng nàng dâu 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Một góc miền Trung - Tập 7 04:30 Ca nhạc 05:30 Đài hiệu,...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 24/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Lời tự tình của núi 5:40 Nông thôn ngày mới 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dọc đường...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 24/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 23/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Bài ca cho anh 5:40 Bạn của nhà nông Kỹ thuật nuôi vịt đẻ thương phẩm 6:00 Bình...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 23/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 22/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Ngày hội mùa 5:40 Hoa bốn mùa 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành trình cung...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 22/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 24/6/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 23/6/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Ca sỹ Cao Thái Sơn 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 24/6/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Khoa học và công nghệ Khởi nghiệp,...