Lịch phát sóng Bắc Giang TV

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 21/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Hộp Thư truyền hình 6:45 Phim truyện...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 20/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:45...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 19/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Doanh nghiệp Bắc Giang hội nhập và...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 18/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Chính sách mới – Quyết định mới...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 17/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Trang truyền hình địa phương Tân Yên 6:40 Trả lời ý...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 16/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Xây dựng Nông thôn mới Việt Yên về đích nông thôn...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 15/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Tạp chí Nông nghiệp Nông thôn Nâng cao giá trị các...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 14/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Hộp Thư truyền hình 6:40 Trả lời ý kiến cử tri...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 13/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Truyền hình An ninh Bắc Giang 6:40 Trả lời ý kiến...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 12/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Cải cách hành chính Chuyển biến trong CCHC ở Việt Yên...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 11/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 HĐND với cử tri “Đường đi” của rác thải. 6:40 Trả...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 10/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Trang truyền hình địa phương Hiệp Hòa 6:40 Trả lời ý...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 9/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Các vấn đề xã hội Đẩy mạnh công tác kiểm tra,...

Lịch phát sóng Bắc Giang TV ngày 8/7/2018

5:30 Thời sự Bắc Giang 6:00 Chuyển tiếp chào buổi sáng VTV1 6:25 Vitamin tâm hồn 6:30 Phóng sự Cách làm hay trong dồn...