Lịch Phát Sóng Bến Tre TV

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 22/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 21/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Minh Nhí 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 20/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 19/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 18/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 17/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 16/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 15/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Chuyện đàn ông 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời sự sáng THBT 6:20...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 14/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Đời nghệ sỹ: Nghệ sỹ Lý Hùng 5:50 Hành trình xứ Dừa 6:00 Thời...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 13/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 12/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 11/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 10/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Hành trình xứ Dừa...

Lịch phát sóng Bến Tre TV ngày 9/7/2018

5:30 Đài hiệu + Giới thiệu Chương trình THBT 5:35 Hài kịch: Hoài Linh và những người bạn. tt 5:50 Ký sự Hành trình...