Lịch phát sóng Bình Dương TV

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 19/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Nhịp điệu tuổi Teen 5:40 An ninh Bình Dương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Xây dựng Đảng...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 19/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 18/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 18/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Nét đẹp quê hương 5:40 Dọc đường quê hương 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Dạy nghề và...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 17/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 17/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Sắc hoa dịu dàng 5:40 Dân số và Phát triển Y tế Bình Dương thực hiện tập huấn...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 16/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Hãy để mưa rơi 5:40 Bạn của nhà nông Kỹ thuật trồng Măng Cụt trên đất gò 6:00...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 16/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV2, Bình Dương TV ngày 15/6/2018

5:05 Thể dục 5:15 Yoga cho người mới học 5:40 Thế giới 24h 5:50 Cuộc sống muôn màu 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35...

Lịch phát sóng BTV1, Bình Dương TV ngày 15/6/2018

5:00 Thể dục 5:10 Ca nhạc Gửi chút hương tình yêu 5:40 Hoa bốn mùa 6:00 Bình Dương ngày mới 6:35 Ký sự Hành...