Lịch phát sóng Đồng Tháp TV

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 20/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 34,35 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi -Tập 15,16 03:00 Ca cổ 03:45 Chúng tôi...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 19/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu- Tập 32,33 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi–Tập 13,14 03:00 Ca cổ 03:45 Mẹ chồng...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 17/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu - Tập 28,29 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi-Tập 9,10 03:00 Ca cổ 03:45 Vượt...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 16/7/2018

01:00 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi- Tập 7,8 03:00 Ca cổ 03:45 Tạp chí thể thao 04:15 Ký sự: Chuyện bên dòng sông...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 15/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu –Tập 26,27 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi-Tập 5,6 03:00 Ca cổ 03:30 Một lượng...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 14/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 24,25 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi-Tập 3,4 03:00 Ca cổ 03:45 Hồ sơ mật...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 13/7/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 22,23 01:30 Phim truyện Việt Nam: Cha rơi -Tập 1,2 03:00 Ca cổ 03:45 Hồ sơ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 12/7/2018

00:00 Ký ức phù sa 00:30 TThTT Bóng đá World Cup 2018: Croatia- Anh 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Chuyện bên dòng sông...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/7/2018

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 10/7/2018

00:00 Ký ức phim Việt: Mùa nước nổi 01:30 Bản tình ca bất hủ 03:00 Một lượng vàng 10 03:30 Ca cổ 04:15 Ký...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 9/7/2018

00:00 Ký ức phim Việt: Mùa len trâu 01:30 Bản tình ca bất hủ 03:00 Tôi yêu chợ Việt 03:30 Ca cổ 04:15 Ký...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 8/7/2018

00:00 Ký ức phù sa 00:30 TThTT Bóng đá World 2018: Nga- Croatia 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Một góc miền Trung- Tập...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 7/7/2018

00:00 Vượt lên chính mình 00:30 TThTT bóng đá World Cup 2018: bỉ- Brazil 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Một góc miền Trung-...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 6/7/2018

00:30 Ký ức phim Việt : Ngọn cỏ gió đùa- Tập 2 01:30 Bản tình ca bất hủ 03:00 Án lạ miền Tây 03:15...