Lịch phát sóng Đồng Tháp TV

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 19/6/2018

00:00 Bolero tình khúc cho nhau 01:30 TThTT bóng đá World Cup 2018: Tunisia- Anh 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Một góc miền...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 18/6/2018

00:00 Bolero tình khúc cho nhau 00:30 TThTT Bóng đá World Cup 2018: Trận Brasil- Thụy Sĩ 03:30 Ca cổ 04:15 Ký sự: Một...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 17/6/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 20,21 01:30 TThTT Bóng đá World 2018:Trận Croatia- Nigeria 04:30 Ca nhạc 05:30 Đài hiệu, GTCT...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 16/6/2018

00:00 Bolero tình khúc cho nhau 00:30 TThTT Bóng đá world Cup 2018 : Bồ Đào Nha- Tây Ban Nha 03:30 Ca cổ 04:15...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 15/6/2018

00:30 Phim truyện :Anh hùng xạ điêu–Tập 19 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa - Phần 1-Tập 37,38 03:00 Ca cổ 03:45...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 14/6/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điệu–Tập 17,18 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa -Phần 1- Tập 37,38 03:00 Ca cổ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 13/6/2018

00:00 Phim truyện :Anh hùng xạ điêu - Tập 15,16 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa- Phần 1- Tập 33,34 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 12/6/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu - Tập 13,14 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa- Phần 1-Tập 31,32 03:00 Ca...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 11/6/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 11,12 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa- Phần 1- Tập 29,30 03:00 Ca cổ...

Lịch phát sóng Đồng Tháp TV ngày 10/6/2018

00:00 Phim truyện : Anh hùng xạ điêu–Tập 9,10 01:30 Phim truyện Việt Nam: Hồ sơ lửa- Phần 1-Tập 27,28 03:00 Ca cổ 03:30...