Lịch phát sóng Hải Dương TV

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 24/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Hộp thư trruyền hình; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 23/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Đại đoàn kết; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 22/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Giáo dục - Đào tạo; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 21/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 20/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Quốc phòng toàn dân; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 19/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An ninh Hải Dương; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 18/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương 6h20: Phụ nữ và cuộc sống: Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo và khởi nghiệp để phát triển kinh...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 17/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: An toàn giao thông; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 16/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: Lao động - Công đoàn; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính...

Lịch phát sóng Hải Dương TV ngày 15/6/2018

6h00: Thời sự Hải Dương; 6h20: IT TODAY; 6h35: Sức khỏe mỗi ngày; 6h40: Hài 365 ngày để yêu; 6h55: Chính sách pháp luật;...