Lịch phát sóng Hậu Giang TV

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 22/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Mệnh lệnh truy kích 00h45: Quốc phòng toàn dân 01h00: Phim truyện - Tân Bảng Phong Thần -...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 21/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Nông thôn Hậu Giang 00h45: Phim truyện - Kế hoạch Bảo bối (Tập 2) 01h30: Sao Khuê lấp...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 20/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Bếp quê - Gà xé phay bắp chuối 00h40: Cánh đồng mơ ước 01h00: Phim truyện - Kế...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 19/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Học bổng ADC 00h45: Nói và làm 01h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập 31) 01h45:...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 17/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Syngenta và tôi 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim truyện - Đến hẹn lại lên (Tập 1)...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 16/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Bản Tin It News 00h45: Khuyến học khuyến tài 00h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 14/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Kiến thức vàng 00h45: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập 28) 01h30: Sao Khuê lấp lánh...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 13/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Câu chuyện sinh tồn 00h40: Cánh đồng mơ ước 01h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 12/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Học bổng ADC 00h45: Nói và làm 01h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập 26) 01h45:...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 11/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Diễn đàn doanh nghiệp 00h40: Đại đoàn kết toàn dân tộc 01h00: Phim truyện - Đời cát (Tập...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 10/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Cùng nông dân ra đồng 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim truyện - Đồi cát (Tập 1)...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 9/7/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Bản Tin It News 00h45: Văn hóa văn nghệ Hậu Giang 00h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 8/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Mệnh lệnh truy kích 00h45: Quốc phòng toàn dân 01h00: Phim truyện - Ngịch chiến sinh tử (Tập...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 7/7/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Nông thôn Hậu Giang 00h45: Phim truyện - Nghịch chiến sinh tử (Tập 24) 01h30: Sao Khuê lấp...