Lịch phát sóng Hậu Giang TV

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 19/6/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Syngenta và tôi 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Tình ca miền sông Hậu - kỳ 25 01h45:...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 18/6/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Bản Tin It News 00h45: Khuyến học khuyến tài 00h00: Phim truyện - Ngịch chiến sinh tử (Tập...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 16/6/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Kiến thức vàng 00h45: Phim Việt Nam - Nghịch chiến sinh tử (Tập 7) 01h30: Sao Khuê lấp...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 15/6/2018

0h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Câu chuyện sinh tồn 00h40: Cánh đồng mơ ước 01h00: Phim Việt Nam - Nghịch chiến sinh tử...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 14/6/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Học bổng ADC 00h45: Nói và làm 01h00: Phim Việt Nam - Nghịch chiến sinh tử (Tập 5)...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 13/6/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Diễn đàn doanh nghiệp 00h40: Đại đoàn kết toàn dân tộc 01h00: Phim truyện - Nghịch chiến sinh...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 12/6/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Cùng nông dân ra đồng 00h50: Hộp thư truyền hình 01h00: Phim Việt Nam - Nghịch chiến sinh...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 10/6/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Mệnh lệnh truy kích 00h45: Quốc phòng toàn dân 01h00: Phim Việt Nam - Ngịch chiến sinh tử...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 9/6/2018

00h10: Thời sự Hậu Giang 00h30: Nông thôn Hậu Giang 00h45: Phim Việt Nam - Người vận chuyển (Phần 2 - Tập 12) 01h30:...

Lịch phát sóng Hậu Giang TV ngày 8/6/2018

00h15: Thời sự Hậu Giang 00h35: Câu chuyện sinh tồn 00h45: Cánh đồng mơ ước 01h00: Phim Việt Nam - Người vận chuyển (Phần...