Lịch phát sóng Khánh Hòa TV

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 22/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Mẹ hổ bố mèo (Tập 13+14) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ: Thời trang xuân hè 2018 (Số 84) 01:30 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 21/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Mẹ hổ bố mèo (Tập 11+12) 00:00 VĂN HÓA VĂN NGHỆ Đi tìm hồn tre, nứa 01:30 PHIM VIỆT NAM Yêu...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 20/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Mẹ hổ bố mèo (Tập 9+10) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ: Thời trang xuân hè 2018 (Số 83) 01:30 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 19/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Mẹ hổ bố mèo (Tập 7+8) 00:00 PHIM TÀI LIỆU Một chiều 01:30 PHIM VIỆT NAM Yêu không dễ (Tập 16+17)...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 18/7/2018

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 17/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Mẹ hổ bố mèo (Tập 3+4) 00:00 THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT Những thế giới vi mô của tự nhiên - Galapagos...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 16/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Mẹ hổ bố mèo (Tập 1+2) 00:00 QUÁN VĂN: Người đi tìm huyền thoại Raglai 01:30 PHIM VIỆT NAM: Yêu không...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 15/7/2018

00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang xuân hè 2018 (Số 81) 01:30 PHIM VIỆT NAM Yêu không dễ (Tập 8+9) 02:00 PHIM TÀI...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 14/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Truyền thuyết hồ ly (Tập 37+38) 00:00 KHOA GIÁO: OCOP Quảng Ninh lan tỏa sức sống mới từ một Nghị quyết...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 13/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Truyền thuyết hồ ly (Tập 35+36) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang xuân hè 2018 (Số 80) 01:25 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 12/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Truyền thuyết hồ ly (Tập 33+34) 00:00 CA NHẠC VIỆT NAM: Những khát khao còn cháy 01:25 PHIM VIỆT NAM: Yêu...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 11/7/2018

00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang xuân hè 2018 (Số 79) 01:25 PHIM VIỆT NAM Vợ ơi bồ nhé (Tập 32 – cuối)...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 10/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Truyền thuyết hồ ly (Tập 29+30) 00:00 TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC : Khi cồng chiêng làm... du lịch 01:30 PHIM...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 9/7/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Truyền thuyết hồ ly (Tập 27+28) 00:00 LỜI TRÁI TIM Hạ xưa 01:30 PHIM VIỆT NAM Vợ ơi bồ nhé (Tập...