Lịch phát sóng Khánh Hòa TV

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 21/6/2018

0:00 PHIM TÀI LIỆU: Về một nông dân với tư duy 4.0 01:30 PHIM VIỆT NAM: Như giọt sương ngủ muộn (Tập 22+23) 02:00...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 20/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tiên hiệp kiếm (Tập 35+36) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ Thời trang xuân hè 2018 (Số 70) 01:30 PHIM VIỆT NAM...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 19/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tiên hiệp kiếm (Tập 33+34) 00:00 PHIM TÀI LIỆU: Chín loài hoa quý trên cửu đỉnh triều Nguyễn 01:30 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 18/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tiên hiệp kiếm (Tập 31+32) 00:00 QUÁN VĂN Sắc màu các dân tộc 01:30 PHIM VIỆT NAM Như giọt sương ngủ...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 17/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tiên hiệp kiếm (Tập 29+30) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ: Thời trang xuân hè 2018 (Số 69) 01:30 PHIM VIỆT NAM:...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 16/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tiên hiệp kiếm (Tập 27+28) 00:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI Tìm kiếm kỷ lục thế giới (Phần 5) 01:30 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 15/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tiên hiệp kiếm (Tập 25+26) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ: Thời trang xuân hè 2018 (Số 68) 01:30 PHIM VIỆT NAM:...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 14/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI Tiên hiệp kiếm (Tập 23+24) 00:00 VĂN HÓA THẾ GIỚI Thủ đô Brussels – Trái tim Châu Âu 01:30 PHIM VIỆT...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 13/6/2018

PHIM NƯỚC NGOÀI: Tiên hiệp kiếm (Tập 21+22) 00:00 THỜI TRANG QUỐC TẾ: Thời trang xuân hè 2018 (Số 67) 01:30 PHIM VIỆT NAM:...

Lịch phát sóng Khánh Hòa TV ngày 12/6/2018

00:00 CA NHẠC VIỆT NAM Tình cha 01:30 PHIM VIỆT NAM Như giọt sương ngủ muộn (Tập 4+5) 02:00 PHÓNG SỰ Đất sạch 03:30...