Lịch phát sóng Lâm Đồng TV

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 21/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống - Tọa đàm, giao...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 20/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Viêm đại tràng 06:00 Chương trình...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 19/6/2018

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 18/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyện nhà nông: Những mùa bơ bội thu 06:00 Chương trình...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 16/6/2018

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 15/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông - Áp dụng camera an...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 14/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống - Giao lưu các...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 13/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Sự nguy hiểm của tăng huyết...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 12/6/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyện nhà nông: Tổ hợp tác chăn nuôi bò của...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 11/6/2018