Lịch phát sóng Lâm Đồng TV

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 19/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:30 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống _Các ban Tỉnh ủy...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 17/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:30 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyện nhà nông : Hợp tác xã su su Công...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 16/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:30 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Chuyện nhà nông 06:00 Chương trình Thời sự của...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 15/7/2018

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 14/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Bảy 05:30 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Kinh tế hội nhập - Lâm Đồng với...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 13/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông - Nâng cao chất lượng...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 12/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống - Công tác kiểm...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 11/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Chăm sóc bà mẹ mang thai...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 10/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Chuyện nhà nông - Kiểm soát dịch bệnh...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 9/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Hai 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: Chuyện nhà nông 06:00 Chương trình Thời sự của...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 6/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Sáu 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên mục: An toàn giao thông - Thực trạng xe quá...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 5/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Năm 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyên mục: Đảng trong cuộc sống - "Lòng dân" sức...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 4/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Tư 05:35 Thể dục buổi sáng 05:45 Sức khỏe cho mọi người: Tiêu chảy cấp 06:00 Chương trình...

Lịch phát sóng Lâm Đồng TV ngày 3/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình thứ Ba 05:35 Dạy võ trên truyền hình 05:45 Chuyện nhà nông: Kinh nghiệm quản lý rụng quả cà...