Lịch phát sóng Lào Cai TV

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 19/6/2018

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 18/6/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 16/6/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 15/6/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 14/6/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 13/6/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 12/6/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 11/6/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 10/6/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 9/6/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45...