Lịch phát sóng Lào Cai TV

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 19/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 17/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 16/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 15/7/2018

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 14/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 13/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 12/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 10/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Mông 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 9/7/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Truyền hình thực tế tiếng Dao 05:20 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Thời sự Lào...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 7/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 6/7/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:15 Ca nhạc tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 5/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Dao 05:15 Ca nhạc tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 4/7/2018

04:57 Nhạc hiệu + Giới thiệu chương trình 05:00 Thời sự tiếng Mông 05:30 Thời sự Lào Cai 05:50 An toàn giao thông 05:55...

Lịch phát sóng Lào Cai TV ngày 3/7/2018

04:57 Nhạc hiệu+ Giới thiệu chương trình 05:00 Dân tộc và phát triển tiếng Dao 05:30 Lào Cai ngày mới 05:45 Phim thiếu nhi:...