Lịch phát sóng Long An TV

Lịch phát sóng Long An TV ngày 23/6/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Kinh tế 5:20 Góc thư giãn 5:35 Bản tin thời sự...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 22/6/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 An toàn giao thông: Thực trạng đường xuống cấp 5:20 Thế giới động vật 5:35 Bản tin thời sự buổi...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 21/6/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Cảnh đời ngang trái 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm 5:35 Bản tin...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 21/6/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Cảnh đời ngang trái 5:20 Khám phá thế giới:...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 20/6/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Công tác kiểm tra tải trọng xe 5:15 Góc...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 19/6/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Tạp chí Khoa học công nghệ: Để đạt giải thưởng chất lượng quốc...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 18/6/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Xây dựng Đảng: Cần Đước làm theo lời Bác 5:20 Khám phá thế...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 17/6/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Nông thôn ngày nay 5:20 Thế giới động vật: Cuộc di cư của...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 16/6/2018

:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Kinh tế: Quy hoạch phát triển chợ 5:20 Góc thư giãn 5:35 Bản tin thời sự buổi sáng...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 15/6/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chắp cánh ước mơ: Nghĩ về tương lai của em Nguyễn Thị Thu...