Lịch phát sóng Long An TV

Lịch phát sóng Long An TV ngày 22/7/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Nông thôn ngày nay: Nuôi bò theo hướng ứng dựng công nghệ cao...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 21/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Kinh tế: Sản phẩm từ nông nghiệp ứng dụng công nghệ...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 20/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An toàn giao thông: Tăng cường xử lý tốc độ 5:20 Thế giới...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 19/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Hoàn cảnh anh Khanh 5:20 Khám phá thế giới:...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 18/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Lực lượng cảnh sát nhân dân quyết liệt tấn...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 17/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vì chủ quyền an ninh biên giới: Bộ đội biên phòng sông Trăng...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 16/7/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Xây dựng Đảng: Thạnh Hóa - Dấu ấn những công trình 5:20 Khám phá thế giới: Thể thao mạo hiểm...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 15/7/2018

Đài hiệu - Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Nông thôn ngày nay: Liên kết 4 nhà 5:20 Thế giới động vật...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 14/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chuyên đề Kinh tế: Giải pháp công nghệ cho nông nghiệp ứng dụng...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 13/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Chắp cách ước mơ: Ước mơ tìm lại ánh sáng 5:20 Thế giới...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 12/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Vượt qua hiểm nghèo: Tiếp sức chị Phương 5:20 Khám phá thế giới:...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 11/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 An ninh Long An: Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 10/7/2018

Đài hiệu – Giới thiệu chương trình 5:00 Ca nhạc 5:05 Quốc phòng toàn dân: Sỹ quan trẻ sâu sát chiến sỹ 5:20 Thế...

Lịch phát sóng Long An TV ngày 9/7/2018

5:00 Ca nhạc 5:05 Ký sự Truyền hình: Xuôi dòng Vàm cỏ - Số 07: Kênh chợ Gạo 5:20 Khám phá thế giới: Thể...