Lịch phát sóng Nghệ An TV

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 19/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 101 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Loài hoa trên cao...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 18/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 100 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Lò cao kháng chiến...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 17/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 99 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Lịch sử một tượng...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 16/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 98 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Lâu đài văn hoa...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 15/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 97 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam:Làng ông Bá Chiều 01:15...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 14/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 96 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Ngôi chùa gần nghìn...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 13/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 95 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Ngọc Xá Lợi 01:15...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 12/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 94 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam:Nghệ thuật hát Ống –...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 10/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 92 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Nghệ nhân chơi nhạc...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 9/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 91 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Nghề Khảm trai 01:20...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 7/7/2018

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 6/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 87 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Người chơi cổ vật...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 5/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 87 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: Người chơi cổ vật...

Lịch phát sóng Nghệ An TV ngày 4/7/2018

00:00 Phim truyện: Hạnh phúc cuối con đường- Tập 86 00:45 Vui khỏe mỗi ngày 00:55 Khám phá Việt Nam: ngôi nhà của bác...