Lịch phát sóng Quảng Ninh TV

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 18/6/2018

00:00 Phim truyện: Truyền thuyết hồ ly. T19/40 00:45 CSQT: Quebec - Thành phố Pháp giữa lòng Canada. P3 01:00 PS: Thành phố Hạ...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 18/6/2018

00:30 TVH: Người truyền lửa cho nghệ thuật quần chúng 00:50 Nông thôn mới: Giải pháp phát triển cánh đồng thâm canh 01:00 Phim...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 16/6/2018

00:00 Phim truyện: Truyền thuyết hồ ly. T17/40 00:45 Sắc màu điện ảnh : Tối ngày 16/06/2018 01:00 Phụ nữ và Phát triển: Phụ...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 16/6/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế : Tối ngày 16/06/2018 00:30 TVH: Nơi hồi sinh Trò Kiều 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông -T7...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 15/6/2018

00:00 Phim truyện: Truyền thuyết hồ ly. T16/40 00:45 CSQT: Quebec - Thành phố Pháp trong lòng Tây Ban Nha. P2 01:00 Trang địa...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 15/6/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế : Tối ngày 15/06/2018 00:30 Trang văn hóa: Những người truyền lửa cho nghệ thuật hát xẩm 01:00 Phim...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 14/6/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế : Tối ngày 14/06/2018 00:30 Trang văn hóa: Phụ nữ miền Tây 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông....

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 14/6/2018

00:00 Phim truyện: Truyền thuyết hồ ly. T15/40 00:45 Vườn thú AZ : Tối ngày 14/06/2018 01:00 PS: Thành phố Hạ Long chủ động...

Lịch phát sóng QTV1, Quảng Ninh TV ngày 13/6/2018

00:00 Phim truyện: Truyền thuyết hồ ly. T14/40 00:45 CSQT: Quebec - Thành phố Pháp trong lòng Canada. P1 01:00 Xây dựng Đảng: Đảng...

Lịch phát sóng QTV3, Quảng Ninh TV ngày 13/6/2018

00:00 Ca nhạc quốc tế: 00:30 Trang văn hóa: Xên Phắn Bè 00:50 PS: Người thầy 01:00 Phim truyện: Cuộc chiến quý ông. T4...