Lịch phát sóng Thái Bình TV

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 20/6/2018

02h30Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 - I Ran - Tây Ban Nha 05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 19/6/2018

01h00Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 - Nga - Ai Cập 05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 18/6/2018

02h00Tường thuật World Cup 2018 - Anh - Tuninisa 05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 16/6/2018

02h00Tường thuật World cup 2018 - Croatia - Nigeria 05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 15/6/2018

01h00World Cup 2018 - Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha 05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 14/6/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị thai trứng...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 13/6/2018

Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị viêm túi...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 12/6/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Phòng và điều trị tắc tĩnh mạch...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 11/6/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị suy buồng...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 10/6/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h30văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Cuộc sống xanh 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Năng lượng...