Lịch phát sóng Thái Bình TV

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 19/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Phòng và điều trị bệnh nghẹt mũi...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 18/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị bệnh tắc...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 17/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Phòng và điều trị viêm gan do...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 16/7/2018

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 15/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h30văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Cuộc sống xanh 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế giới 06h25Năng lượng...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 14/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị gan xơ...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 13/7/2018

05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị Ung thư xoang mũi 06h00Bản tin sáng 06h15Bản tin thế...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 12/7/2018

Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị Viêm cầu...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 11/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị Viêm họng...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 10/7/2018

01h00Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 - Pháp - Bỉ 05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 9/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Nhận biết và điều trị ung thư...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 7/7/2018

01h00Tường thuật trực tiếp World Cup 2018 - Nga - Croatia 05h30Giới thiệu chương trình 05h32Văn bản chính sách 05h35Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 6/7/2018

01h00Truyền hình trực tiếp World Cup 2018 - Brazil - Bỉ 05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40Văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp...

Lịch phát sóng Thái Bình TV ngày 5/7/2018

05h30Giới thiệu chương trình 05h35Văn bản chính sách 05h40văn hóa toàn cảnh 05h50Nhịp cầu y tế - Dự phòng và điều trị viêm loét...