Lịch phát sóng Tuyên Quang TV

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 20/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Thành phố bên dòng Lô 06:05 Tuổi cao vui khỏe 06:30 Thời sự...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 19/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Chuyên đề Văn hóa xã hội 06:05 Ai nhanh hơn, ai khéo hơn...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 18/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Khỏe đẹp và phong cách 06:20 Chuyên đề Văn hóa xã hội: Sức...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 17/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Tác phẩm mới 06:20 Địa danh văn hóa lịch sử Tuyên Quang 06:30...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 16/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Tuổi cao vui khỏe 06:20 Chuyên đề: Phát huy vai trò của công...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 15/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Ca nhạc: Ấm tình quê hương 06:20 Lâm Bình trên đường phát triển...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 14/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Ca nhạc: Ca khúc vượt thời gian 06:20 Quân sự Quốc phòng quân...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 13/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Những nốt nhạc vui 06:20 Tổ quốc và người lính hải quân 06:30...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 12/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Câu chuyện âm nhạc 06:20 Chuyên đề: Ứng dụng công nghệ cao phát...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 11/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Tuổi cao vui khỏe 06:20 Khuyến công Tuyên Quang 06:30 Thời sự TTV...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 10/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Tác phẩm mới 06:20 Chuyên đề: Chiêm Hóa phát triển chăn nuôi bền...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 9/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:45 Tạp chí Văn hóa thể thao 06:20 Địa danh văn hóa lịch sử...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 7/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Câu chuyện âm nhạc 06:20 Chuyên mục: Tuyên Quang phát triển bền vững...

Lịch phát sóng Tuyên Quang TV ngày 6/7/2018

05:30 Giới thiệu chương trình 05:32 Thể dục buổi sáng 05:50 Những nốt nhạc vui 06:20 Chuyên đề: Lâm Bình phát huy vai trò...