Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 20/6/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 4 Phim Thái Lan 0h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc. PL tối 16.6 0h55...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 19/6/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 3 Phim Thái Lan 0h45 - Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế.PL Tối...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 18/6/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 2 - Phim Thái Lan 0h45 - CM: Nông thôn Vĩnh Phúc. PL Tối 14.6...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 17/6/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 1 Phim Thái Lan 0h45 - Thế giới thời trang số 2. Pl tối 14.6...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 16/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 22. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - P/s: Nhiều nỗ lực nâng cao chỉ số năng lực...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 15/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 21. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - P/s: Tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 14/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 20. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - Du lịch bốn phương: Khám phá quần đảo Canary. PL...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 13/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 19. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - Thế giới nghệ thuật: Những kho báu của bảo tàng...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 12/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 18. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - Tạp chí thể thao: Thể thao quốc tế. PL Tối...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 11/6/2018

0h00 - Phim truyện: Trái tim yêu. Tập 17. (Phim Hàn Quốc) 0h45 - Khám phá thế giới: Những tảng đá nguyên khối-2. PL...