Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 22/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 36. (Phim Thái Lan) 0h45 - Khám phá thế giới: Chuyến di cư của những...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 21/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 35. (Phim Thái Lan) 0h45 - Du lịch bốn phương: Khám phá California P2. PL...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 20/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 34. (Phim Thái Lan) 0h45 - CM: CCHC PL Tối 18.7 0h55 - Phim truyện:Cô...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 19/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 33. (Phim Thái Lan) 0h45 - Hộp thư truyền hình. PL Tối 17.7 0h55 -...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 18/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 32. (Phim Thái Lan) 0h45 - CM: An ninh Vĩnh Phúc PL tối 16.7 0h55...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 17/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 31. (Phim Thái Lan) 0h45 - KH &CN: Băng tuyết-Lực lượng định hướng sự tiến...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 16/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 30. (Phim Thái Lan) 0h45 - CM: Tài nguyên và moi trường Pl tối 10/7...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 15/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 29. (Phim Thái Lan) 0h45 - Xiếc ảo thuật quốc tế số 2. PL Tối...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 14/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 28. (Phim Thái Lan) 0h45 - PS: Tổng hợp kết quả kỳ họp thứ 8...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 13/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 27. (Phim Thái Lan) 0h45 - Lịch sử thế giới: Lịch sử Tây phi –...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 12/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 26. (Phim Thái Lan) 0h45 - Khám phá thế giới: Chuyến di cư của những...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 11/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 25. (Phim Thái Lan) 0h45 - Thế giới thời trang số 1.PL Tối 5.7 0h55...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 10/7/2018

0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 24. (Phim Thái Lan) 0h45 - KH &CN: Băng tuyết-Lực lượng định hướng sự tiến...

Lịch phát sóng Vĩnh Phúc TV ngày 9/7/2018

THỨ HAI 9/7/2018 0h00 - Phim truyện: Tử thần ngọt ngào tập 23. (Phim Thái Lan) 0h45 - Việt Nam quê hương Pl tối...