Lịch Phát Sóng HTV1

Lịch phát sóng HTV1 chủ nhật ngày 22/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 03:40 THÔNG TIN Y TẾ 05:20 THỂ THAO TỔNG HỢP 06:05...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 7 ngày 21/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 03:40 CHUYỆN NGHỀ 05:20 MÓN NGON QUÊ VIỆT 06:05 CHƯƠNG TRÌNH...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 6 ngày 20/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 03:40 THÔNG TIN Y TẾ 05:20 THỂ THAO TỔNG HỢP 06:05...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 5 ngày 19/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 05:20 THỂ THAO TỔNG HỢP 06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 4 ngày 18/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 05:20 THỂ THAO TỔNG HỢP 06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 3 ngày 17/7/2018

00:30 AN TOÀN GIAO THÔNG TP 02:15 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 05:20 MÓN NGON QUÊ VIỆT 06:05 CHƯƠNG TRÌNH 60 GIÂY 06:35...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 2 ngày 16/7/2018

00:30 Khoa học công nghệ 01:00 Chương trình tổng hợp 01:20 Chương trình VHNTTG 02:15 Chương trình văn nghệ 03:00 Chương trình thiếu nhi...

Lịch phát sóng HTV1 chủ nhật ngày 15/7/2018

00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 01:50 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 02:15 CHƯƠNG TRÌNH...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 7 ngày 14/7/2018

00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 01:50 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 02:15 CHƯƠNG TRÌNH...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 6 ngày 13/7/2018

00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 01:50 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 02:15 CHƯƠNG TRÌNH...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 5 ngày 12/7/2018

00:30 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP WORLD CUP: BÁN KẾT 2 04:25 PHÓNG SỰ 04:50 THỂ THAO TỔNG HỢP 05:20 CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC 06:05...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 4 ngày 11/7/2018

00:30 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP WORLD CUP: TRẬN BÁN KẾT 1 04:25 PHÓNG SỰ 04:50 THỂ THAO TỔNG HỢP 05:20 CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 3 ngày 10/7/2018

00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 01:50 BẢN TIN THỜI SỰ TỔNG HỢP 02:15 CHƯƠNG TRÌNH...

Lịch phát sóng HTV1 thứ 2 ngày 9/7/2018

00:30 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 01:00 CHƯƠNG TRÌNH TỔNG HỢP 01:20 CHƯƠNG TRÌNH VHNTTG 02:15 CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ 03:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI...