Lịch Phát Sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 22/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 11 - 12 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: CHIẾC ÁO TÀNG HÌNH 07:00 PHIM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 21/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: ĐÔI BẠN TINH NGHỊCH - TẬP 9 - 10 06:30 CỔ TÍCH VIỆT NAM: VUA HEO 07:00 PHIM HOẠT HÌNH:...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 20/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 45 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 19/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 44 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 18/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 43 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 17/7/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 42 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 16/7/2018

06:00 Phim hoạt hình: Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 41 06:15 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 15/7/2018

06:00 CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC KẺ TRỘM CÀ RỐT+GẤU CHƠI Ô CHỮ+ĐỪNG LÀM BẨN NỮA+NGƯỜI BẠN CŨ 06:30 CHÀNG ĐỐN CŨI...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 14/7/2018

06:00 CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC TRÒ CHƠI NINJA+GẤU ĐI CÂU CÁ+NGÀY ĐẦU ĐẾN LỚP+THỰC ĐƠN TẠO THẢM HỌA 06:30 BỤNG LÀM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 13/7/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 40 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 67 - 69 06:30 NGƯỜI HÓA DẾ...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 12/7/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 39 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 64 - 66 06:30 CƯỜNG BẠO ĐẠI...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 11/7/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 38 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 61 - 63 06:30 CƯỜNG BẠO ĐẠI...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 10/7/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 37 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 58 - 60 06:30 NÓI DỐI NHƯ...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 9/7/2018

06:00 NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 36 06:15 AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 55 - 57 06:30 NÓI DỐI NHƯ...