Lịch Phát Sóng HTV3

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 20/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 23 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 19/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 22 06:15 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 18/6/2018

06:00 Phim hoạt hình: Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 21 06:15 Chương trình thiếu nhi: Ai nhanh trí hơn - Tập...

Lịch phát sóng HTV3 chủ nhật ngày 17/6/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC MASHA LÀM NHẠC CÔNG+NGƯỜI BẠN CŨ+CƠN NẤC KHÔNG DỪNG+ĐỨA TRẺ BỊ BỎ...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 7 ngày 16/6/2018

06:00 CHƯƠNG TRÌNH THIẾU NHI: CÔ BÉ MASHA VÀ CHÚ GẤU XIẾC EM HỌ CỦA GẤU+GẤU MAU KHỎI ỐM+THỰC ĐƠN TẠO THẢM HỌA+ĐỪNG LÀM...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 6 ngày 15/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 20 06:15 PHIM HOẠT HÌNH: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 7...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 5 ngày 14/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 19 06:15 PHIM HOẠT HÌNH: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 4...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 4 ngày 13/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 18 06:15 PHIM HOẠT HÌNH: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 1...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 3 ngày 12/6/2018

06:00 PHIM HOẠT HÌNH: NHỮNG NGƯỜI BẠN NGOÀI HÀNH TINH - TẬP 17 06:15 PHIM HOẠT HÌNH: AI NHANH TRÍ HƠN - TẬP 102...

Lịch phát sóng HTV3 thứ 2 ngày 11/6/2018

06:00 Chương trình thiếu nhi: Những người bạn ngoài hành tinh - Tập 16 06:15 Phim hoạt hình: Ai nhanh trí hơn - Tập...