Lịch Phát Sóng HTV7

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 22/7/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ 02:15...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 21/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA 01:00 KHỎE VÀ ĐẸP 01:30 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ 02:45 TẠP CHÍ...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 6 ngày 20/7/2018

00:00 SÂN KHẤU 01:00 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:30 NGẠC NHIÊN CHƯA 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ 02:45 CUỘC SỐNG...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 5 ngày 19/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA: DƯỚI VÒM PHƯỢNG VỸ 01:00 TẠP CHÍ QUYỀN ANH 01:30 CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 4 ngày 18/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA: PHÒNG LÀ CHÍNH 01:00 NHỊP SỐNG THỂ THAO 01:30 GIẢI MÃ TÌNH YÊU 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 17/7/2018

CHUYỆN 4 MÙA: PHÒNG LÀ CHÍNH 01:00 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:30 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 16/7/2018

01:10 A Bạn đây rồi 01:30 Chiếu phim: PTVN: Bản lĩnh công tử 02:15 Trong thế giới xe 02:30 Chiếu phim: PTVN: Mật mã...

Lịch phát sóng HTV7 chủ nhật ngày 15/7/2018

00:00 THẾ GIỚI THỂ THAO 00:30 CÀ PHÊ CUỐI TUẦN 01:00 VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH 01:30 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN LĨNH CÔNG TỬ 02:15...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 7 ngày 14/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA: TỐI LỬA TẮT ĐÈN CÓ NHAU 01:00 KHỎE VÀ ĐẸP 01:30 VIỆT NAM TƯƠI ĐẸP 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN: BẢN...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 6 ngày 13/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA: TỐI LỬA TẮT ĐÈN CÓ NHAU 01:00 TẠP CHÍ BÓNG ĐÁ ĐỨC 01:30 NGẠC NHIÊN CHƯA 02:00 CHIẾU PHIM: PTVN:...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 5 ngày 12/7/2018

00:30 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: WORLD CUP 2018: BÁN KẾT 2 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 4 ngày 11/7/2018

00:30 TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP: WORLD CUP 2018: BÁN KẾT 1 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:35 NHẬT KÝ THỂ THAO 06:00 MUA GÌ? Ở...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 3 ngày 10/7/2018

00:00 CHUYỆN 4 MÙA: NGƯỜI LƯỢM ĐINH 01:00 NHỊP ĐẬP THỂ THAO 01:30 TÀI CHÍNH - KINH DOANH 02:00 PHIM TRUYỆN VIỆT NAM: HOÀI...

Lịch phát sóng HTV7 thứ 2 ngày 9/7/2018

01:10 NÀO TA CÙNG VUI 02:15 TRONG THẾ GIỚI XE 03:15 MỘT VỐN 03:40 XU HƯỚNG VÀ PHONG CÁCH 05:05 THỂ DỤC AEROBIC 05:25...