Lịch Phát Sóng VTV2

Lịch phát sóng VTV2 chủ nhật ngày 22/7/2018

00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống Hồi sinh 00:30 Phóng sự Chè Việt từ truyền thống đến hiện đại 00:45 Khám phá thế...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 7 ngày 21/7/2018

00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự NHẪN BẠC CỦA NGƯỜI CHU RU 00:45 Khám phá thế giới HỒ SƠ CHƯA GIẢI MÃ -...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 6 ngày 20/7/2018

00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự Tranh ghép tem 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 5 ngày 19/7/2018

00:00 360 độ Nhật Bản 00:30 Phóng sự Hồi sinh dòng tranh đỏ kim hoàng 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 4 ngày 18/7/2018

00:00 Sắc màu các dân tộc Chuyện làng nói lóng 00:30 Phóng sự Rối cạn Tế Tiêu 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 3 ngày 17/7/2018

00:00 Visa toàn cầu Số 29 00:30 Phóng sự Nghề làm trà sen Hà thành 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 2 ngày 16/7/2018

00:00 Pháp luật và Cuộc sống CHO VAY NẶNG LÃI VẤN NẠN ĐAU LÒNG 00:30 Phóng sự ÁO BÔNG CHẦN 00:45 Khám phá thế...

Lịch phát sóng VTV2 chủ nhật ngày 15/7/2018

00:00 Những mảnh ghép của cuộc sống Những miền Phật tích Ấn Độ - Tập 3 00:30 Phóng sự Giày thủ công CNES 00:45...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 7 ngày 14/7/2018

00:00 KHGD Quốc phòng 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 11 01:30 Phim truyện Vòng...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 6 ngày 13/7/2018

00:00 An ninh và Cuộc sống 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 10 01:30 Phim...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 5 ngày 12/7/2018

00:00 360 độ Nhật Bản 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 9 01:30 Phim truyện...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 4 ngày 11/7/2018

00:00 Sắc màu các dân tộc Tiếng khèn trên bản Mông 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 3 ngày 10/7/2018

00:00 Visa toàn cầu Số 28 00:30 Phóng sự 00:45 Khám phá thế giới Hồ sơ chưa giải mã - Tập 7 01:30 Phim...

Lịch phát sóng VTV2 thứ 2 ngày 9/7/2018

Pháp luật và Cuộc sống Cho vay nặng lãi vấn nạn đau lòng 00:30 Phóng sự Bánh chưng đen xứ Mường 00:45 Khám phá...