Lịch Phát Sóng VTV6

Lịch phát sóng VTV6 thứ 7 ngày 23/6/2018

00:30 Trên từng cây số 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 16 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 6 ngày 22/6/2018

00:30 Thứ sáu để yêu 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 15 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 21/6/2018

00:30 Toà tuyên án 01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Điện thoại di động...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 4 ngày 20/6/2018

00:30 Trên từng cây số 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 13 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 3 ngày 19/6/2018

00:30 Chúng ta là một gia đình 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 12 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 2 ngày 18/6/2018

00:30 Toà tuyên án 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 11 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám...

Lịch phát sóng VTV6 chủ nhật ngày 17/6/2018

00:00 01:30 Cảm ơn cuộc đời CUỘC SỐNG LÀ SẺ CHIA 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 7 ngày 16/6/2018

00:30 Thứ sáu để yêu 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 9 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 6 ngày 15/6/2018

00:30 Chúng ta là một gia đình 01:00 Phim truyện Ranh giới thiện ác - Tập 8 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn...

Lịch phát sóng VTV6 thứ 5 ngày 14/6/2018

01:00 Phim truyện 01:45 Bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc 02:15 Khám phá thế giới Những loài vật to lớn và nguy hiểm...