Lịch Phát Sóng VTV7

Lịch phát sóng VTV7 chủ nhật ngày 22/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 18 07:30 Đường đến trường Không có mưa 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 21:...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 7 ngày 21/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up SỐ 17 07:30 Đường đến trường TẤM VÉ TỚI TRƯỜNG 07:45 Đổi mới sáng tạo SỐ...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 6 ngày 20/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 16 07:30 Nghệ nhân Đi xa để trở về 07:45 Đổi mới sáng tạo Số...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 5 ngày 19/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 14 07:30 Đường đến trường Những câu chuyện trên đảo 07:45 Đổi mới sáng tạo...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 4 ngày 18/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 13 07:30 Đường đến trường Khanh 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 15: Học toán...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 3 ngày 17/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 12 07:30 Đường đến trường Trong cơn bão 07:45 Người truyền cảm hứng Số 11:...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 2 ngày 16/7/2018

00:00 06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up SỐ 11 07:30 Đường đến trường 69731 = 69713 07:45 Người truyền cảm hứng SỐ...

Lịch phát sóng VTV7 chủ nhật ngày 15/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 10 07:30 Đường đến trường Kiên quyết 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 15: Học...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 7 ngày 14/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 9 07:30 Đường đến trường Không có mưa 07:45 Đổi mới sáng tạo Số 14:...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 6 ngày 13/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 8 07:30 Đường đến trường Tấm vé tới trường 07:45 Đổi mới sáng tạo Số...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 5 ngày 12/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 7 07:30 Nghệ nhân Đi xa để trở về 07:45 Đổi mới sáng tạo Số...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 4 ngày 11/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 6 07:30 Nghệ nhân Những câu chuyện trên đảo 07:45 Đổi mới sáng tạo Số...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 3 ngày 10/7/2018

06:00 Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 5 07:30 Đường đến trường Khanh 07:45 Người truyền cảm hứng Số 6: Thầy giáo...

Lịch phát sóng VTV7 thứ 2 ngày 9/7/2018

Thức dậy cùng VTV7 07:00 Crack'em up Số 4 07:30 Đường đến trường Trong cơn bão 07:45 Người truyền cảm hứng Số 3: Cô...