Lịch Phát Sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 22/7/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Ngư dân làm du lịch 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 21/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 20/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 19/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 18/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 17/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 16/7/2018

00:00 05:00 Cảm ơn cuộc đời SAU BÃO GIÔNG 05:15 Nhìn thẳng TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN, "TRĂM DÂU ĐỔ ĐẦU TẰM" 05:25 Chào...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 15/7/2018

05:00 Chuyện biển chuyện người Tiến sĩ cua đá 05:15 Gặp gỡ cuối tuần 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 14/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 13/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 12/7/2018

5:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 11/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 10/7/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 9/7/2018

Phóng sự Nâng cao chất lượng dân số vùng miền núi Phú Yên 05:15 Nhìn thẳng 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào...