Lịch Phát Sóng VTV8

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 20/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung Mùa du lịch hè - sức hút từ sự bình yên 05:25 Chào buổi sáng Bông...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 19/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 18/6/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Những cánh thư ân tình 05:15 Nhìn thẳng Hệ lụy từ việc xây nhà trái phép 05:25 Chào buổi...

Lịch phát sóng VTV8 chủ nhật ngày 17/6/2018

00:00 05:00 Chuyện biển chuyện người GIỮ RỪNG Ở BIỂN 05:15 Gặp gỡ cuối tuần THẠC SỸ TUỔI 85 05:25 Chào buổi sáng Bông...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 7 ngày 16/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 6 ngày 15/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 5 ngày 14/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 4 ngày 13/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 3 ngày 12/6/2018

05:00 Ký sự 05:15 Kết nối miền Trung 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày mới 06:30 Thông tin - Thông báo...

Lịch phát sóng VTV8 thứ 2 ngày 11/6/2018

05:00 Cảm ơn cuộc đời Ngôi nhà may mắn của mẹ Tim 05:15 Nhìn thẳng 05:25 Chào buổi sáng Bông lúa 06:00 Chào ngày...