Lịch phát sóng Cần Thơ TV

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 22/6/2018

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/6/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: CÁI...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 20/6/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim Tài liệu: SEN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 19/6/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Chuyên đề Khoa học - Công...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 18/6/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Bếp quê 6:45 Chuyên đề Câu chuyện Bảo hiểm y tế...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 17/6/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Làm chủ tay lai 6:45 Chuyên đề Chính sách Pháp luật...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/6/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Hộp thư truyền hình 6:55 Chuyên...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 15/6/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:25 Phim tài liệu: 70...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 14/6/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: BẾN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/6/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai… 5:35 Phim Tài liệu: GIẢI...