Lịch phát sóng Cần Thơ TV

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 22/7/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Làm chủ tay lai 6:45 Chuyên đề Cải cách hành chính...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 21/7/2018

5:05 Ca nhạc 5:35 Phim tài liệu 6:00 Tây Đô ngày mới 6:35 Tiêu dùng thông minh 6:45 Ăn sạch – Sống khỏe 6:55...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 20/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: CHÙA...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 19/7/2018

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 18/7/2018

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 17/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: NHẬT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 16/7/2018

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 13/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: NHẬT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 12/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: NHẬT...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 11/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim Tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 10/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 9/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – Giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:35 Phim tài liệu: THÔNG ĐIỆP TOÀN...

Lịch phát sóng Cần Thơ TV ngày 8/7/2018

4:50 Nhạc đồ biểu – Chào cờ – PTV xh giới thiệu chương trình 5:05 Tình khúc ban mai 5:30 Phim tài liệu: HÁT...