Lịch phát sóng Đà Nẵng TV

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 22/7/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Tấn công phố Wall 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 4 02:00 CA NHẠC Cơn mưa vô tình 02:30...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 22/7/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Tấn công phố Wall 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 4 02:00 CA NHẠC Cơn mưa vô tình 02:30...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 21/7/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Hộp báu vật thời gian 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 3 02:00 CA NHẠC Ngựa ô gõ nhịp...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 21/7/2018

00:00 PHIM CUỐI TUẦN Hộp báu vật thời gian 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 3 02:00 CA NHẠC Ngựa ô gõ nhịp...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 20/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Nàng Châu Long 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 2 02:00 CA NHẠC Mái trường kỉ niệm 02:30 DANH NHÂN...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 20/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Nàng Châu Long 01:30 ĐI DỌC HOÀNG LIÊN SƠN Tập 2 02:00 CA NHẠC Mái trường kỉ niệm 02:30 DANH NHÂN...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 19/7/2018

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 19/7/2018

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 18/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Nỗi đau sợi tơ hồng 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 15 02:00 CA NHẠC Nỗi nhớ 02:30 DANH NHÂN ĐẤT...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 18/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Nỗi đau sợi tơ hồng 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 15 02:00 CA NHẠC Nỗi nhớ 02:30 DANH NHÂN ĐẤT...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 17/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Trúng số 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 14 02:00 CA NHẠC Nắm lấy tay anh 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 17/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Trúng số 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 14 02:00 CA NHẠC Nắm lấy tay anh 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT...

Lịch phát sóng DRT2, Đà Nẵng TV ngày 16/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Vượt sóng 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 13 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Mưa ngâu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT...

Lịch phát sóng DRT1, Đà Nẵng TV ngày 16/7/2018

00:00 SÂN KHẤU Vượt sóng 01:30 KÝ SỰ SÔNG MÃ Tập 13 02:00 CÂU CHUYỆN ÂM NHẠC Mưa ngâu 02:30 DANH NHÂN ĐẤT VIỆT...