Lịch phát sóng Hải Phòng TV

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 20/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Hành trình khám phá: Vùng đất của những người cao tuổi (Phần 3) 00:40 Nhịp cầu sức khỏe...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 19/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Nghệ thuật nước ngoài: Celine Dion và những tình khúc tiếng Pháp 00:40 Nhịp cầu sức khỏe 00:50...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 18/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Đến với thể thao: Giải gala quán quân trượt băng nghệ thuật 4 châu lục 2018 (Phần cuối)...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 16/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Phim tài liệu: 70 năm thi đua yêu nước 00:40 Nhịp cầu sức khỏe (Số 166) 00:50 Bản...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 15/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Y học bốn phương: Bệnh căng đầu và đau nửa đầu 00:40 Nhịp cầu sức khỏe 00:50 Bản...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 14/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Đến với thể thao: Gala quán quân trượt băng nghệ thuật 4 châu lục 2018 (Phần cuối) 00:40...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 13/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Thế giới động vật: Sức mạnh của thiên nhiên (Phần 4) 00:40 Nhịp cầu sức khỏe (Số 163)...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 12/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Hành trình khám phá: Ghé thăm thành phố Yanoi - Nhật Bản 00:40 Nhịp cầu sức khỏe (Số...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 11/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Tạp chí Khoa học công nghệ: Những đột phá công nghệ y học (Phần 19) 00:40 Nhịp cầu...

Lịch phát sóng Hải Phòng TV ngày 10/6/2018

00:00 Bản tin tiếng Anh 00:10 Đến với thể thao: Cuộc thi dành cho các nhóm nhảy 00:40 Nhịp cầu sức khỏe 00:50 Bản...