Lịch phát sóng QPVN

Lịch phát sóng QPVN ngày 24/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 10/33 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 212 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 23/6/2018

0:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 9/33 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ Tiện ích của camera 360 01:00...

Lịch phát sóng QPVN ngày 22/6/2018

00:00 00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Săn lùng quái vật - Phần 3 - Tập 3/22 00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Kỳ tích...

Lịch phát sóng QPVN ngày 21/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Săn lùng quái vật - Phần 3 - Tập 2/22 00:45 THẾ GIỚI SỐ Số 23 01:00 BẢN...

Lịch phát sóng QPVN ngày 20/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Săn lùng quái vật - Phần 3 - Tập 1/22 00:45 8 PHIM Nhắm mắt thấy mùa hè...

Lịch phát sóng QPVN ngày 19/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Săn lùng quái vật - Phần 2 - Tập 22/22 00:45 NHẮN TÌM ĐỒNG ĐỘI Số 254 01:00...

Lịch phát sóng QPVN ngày 18/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Săn lùng quái vật - Phần 2 - Tập 21/22 00:45 KỶ VẬT THIÊNG LIÊNG Ký ức của...

Lịch phát sóng QPVN ngày 17/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 8/33 00:45 TẠP CHÍ TTQĐ Số 211 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG...

Lịch phát sóng QPVN ngày 16/6/2018

00:00 PHIM TRUYỆN BỘ HÀNH ĐỘNG Điệp vụ chân dài - Tập 7/33 00:45 XE VÀ ĐAM MÊ Tìm hiểu Volkswagen Touareg 2018 01:00...

Lịch phát sóng QPVN ngày 15/6/2018

00:45 KỶ LỤC QUÂN SỰ Chiến công nơi cửa biển 01:00 BẢN TIN TIẾNG TRUNG 01:15 HỒ SƠ MẬT Chiến dịch Jericho - Phần...