Lịch Phát Sóng Vĩnh Long TV

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 20/6/2018

0:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.163 01:15 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T525 02:20 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 20/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.10 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Nơi phên dậu Tổ...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 19/6/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.162 01:30 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T524 02:20 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 19/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.9 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 18/6/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.161 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T523 02:00 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 18/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.8 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 17/6/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka Đại đế T.160 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T522 02:00 Sân...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 17/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.7 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 16/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.6 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự...

Lịch phát sóng THVL2 hôm nay ngày 16/6/2018

00:00 Thế giới trước 0G 00:15 Phim Ấn Độ: Ashoka T.159 01:00 Phim Đài Loan: Rồng bay phụng múa T521 02:00 Sân khấu cải...