Lịch Phát Sóng THVL1

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 20/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.10 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Nơi phên dậu Tổ...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 19/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.9 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 18/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.8 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 17/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.7 00:50 Chuyến xe nhân ái 01:10 Sức khỏe của bạn 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 16/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.6 00:50 Chuyện cảnh giác 01:10 Chuyện hôm nay 01:30 Ca nhạc 02:00 Phóng sự...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 15/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.5 00:50 Thắp sáng niềm tin 01:10 Đời sống pháp luật 01:30 Ca nhạc 02:05...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 14/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.4 00:50 Trái tim nhân ái 01:10 Nông nghiệp bền vững 01:30 Ca nhạc 02:10...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 13/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.3 00:50 Câu chuyện cảnh giác 01:10 Ký sự truyền hình: Nơi phên dậu Tổ...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 12/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.2 00:50 Ký sự pháp đình 01:10 Xây dựng Đảng 01:30 Ca nhạc 02:05 Chuyên...

Lịch phát sóng THVL1 hôm nay ngày 11/6/2018

00:00 Phim Việt Nam: Con gái chị Hằng - T.1 00:50 Quyền năng phái đẹp 01:10 Phim tài liệu: Nam Bộ xưa và nay...