Mới Nhất

Tiểu sử ca sĩ Hoa Vinh

Hoa Vinh tên thật là Lê Tiến Anh, sinh năm 1990. Anh là gương mặt gây chú ý thời gian qua trên mạng xã...

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường

Chúng ta được tạo ra để chinh phục môi trường, giải quyết rắc rối, đạt được mục tiêu, và chúng ta không tìm được...

Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải làm gì với nó.

Dễ chinh phục một thứ hơn là biết phải làm gì với nó. It was easier to conquer it than to know what to...

Chinh phục dễ hơn chi phối

Chinh phục dễ hơn chi phối. Với đủ lực bẩy, một ngón tay có thể xoay chuyển thế giới; nhưng để chống đỡ thế...

Nếu người Roman bắt buộc phải học Latin

Nếu người Roman bắt buộc phải học Latin, họ sẽ không bao giờ có đủ thời gian để đi chinh phục thế giới. If...

Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh

Cảm xúc về sự thấp kém càng mạnh, thôi thúc muốn chinh phục càng lớn, và sự khích động càng dữ dội. The greater...

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn

Sự thiếu hiểu biết có sức mạnh to lớn. Đôi khi nó khiến con người có thể chinh phục thế giới. Lack of understanding...

Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới

Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất linh hồn. Man has set for...

Người leo núi giàu kinh nghiệm không sợ hãi trước ngọn núi

Người leo núi giàu kinh nghiệm không sợ hãi trước ngọn núi - nó truyền cảm hứng cho anh ta. Người thắng cuộc bền...

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại

Chinh phục bất cứ một sự khó khăn nào luôn đem lại cho người ta một niềm vui sướng thầm lặng, bởi điều đó...